بنر حج مکه و مدینه (کد طرح ۴۵۰۱)

105,000 تومان

 • *ابعاد بنر

  *عرض تسلیت به:

  (به عنوان مثال: خانواده محترم … ، جناب آقای …. ، سرکار خانم …)

  *از طرف:

  (به عنوان مثال: خانواده … ، همکاران شما در …. ، شرکت ….)

  متن دلخواه

  (در صورت تمایل به چاپ شدن متنی غیر از متن این طرح)

  پانچ گوشه های بنر

  (سوراخ فلزی گوشه های بنر جهت نصب روی دیوار)

 • *ابعاد بنر

  *تقدیم شود به:

  (به عنوان مثال: خانواده محترم … ، جناب آقای …. ، سرکار خانم …)

  *از طرف:

  (به عنوان مثال: خانواده … ، همکاران شما در …. ، شرکت ….)

  متن دلخواه

  (در صورت تمایل به چاپ شدن متنی غیر از متن این طرح)

  پانچ گوشه های بنر

  (سوراخ فلزی گوشه های بنر جهت نصب روی دیوار)